Kontakt:
Materská škola Nábrežie 23, 920 01 Hlohovec, elokované pracovisko MŠ Fraštacká 4; Prevádzková doba: 6:00 hod. - 16:00 hod.
  Kontaktná osoba - zástupkyňa pre elokované pracovisko: PaedDr. Cvechová Dagmara, Telefón: 033/74 217 15 ; 0911 104 472; Email: ms.frastacka4@gmail.com
  Riaditeľka: PaedDr. Vaverková Miroslava, Telefón: 033/7424038; Email: msnabrezie23@gmail.com
  IČO: 37838644
  DIČ: 2021640500

OZNAM

Od 01.01.2018 sa stala MŠ Fraštacká 4, elokovaným pracoviskom MŠ Nábrežie A.Hlinku 23, Hlohovec.
Riaditeľka: PaedDr. Miroslava Vaverková
Zástupkyňa pre elokovanépracovisko: PaedDr. Dagmara Cvechová