Zriaďovateľ:

  https://www.hlohovec.sk/

Prevádzka MŠ: 

6:00 - 16:00

.

COVID – 19

* Do budovy MŠ majú povolený vstup iba sprevádzajúce, dospelé osoby s rúškom na tvári

* Po vstupe bude vstupujúcim osobám zmeraná teplota.

* Pri vstupe do šatne MŠ treba použiť dezinfekciu.

* V priestoroch šatne môžu byť max. 4 dospelé osoby

* Pobyt osôb privádzajúcich deti do MŠ je potrebné skrátiť na  nevyhnutne potrebný čas.

*Pred vstupom do triedy, je privádzajúca osoba povinná dohliadnuť, aby si dieťa umylo ruky vodou a mydlom.

* Zákonný zástupca je povinný po každom prerušení     dochádzky dieťaťa predložiť:

-  vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

(v prípade, že  dieťa chýbalo v MŠ viac ako 3 po sebe nasledujúce dni  vrátane víkendov a sviatkov).

- potvrdenie o chorobe vydané detským lekárom

(v prípade, že dieťa chýbalo v MŠ viac ako 5 pracovných dní, z dôvodu akéhokoľvek ochorenia).

krátky popis banneru

Vítame Vás na stránke Materskej školy  Nábrežie 23,

Elokované pracovisko Fraštacká 4, Hlohovec!

                                  DÔLEŽITÝ  OZNAM

(PREVÁDZKA MŠ OD 1.3.2021)

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa mesta bude 

od 1.3.2021

MŠ, z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie

Z A T V O R E N Á

Pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v Zdravotníctve, Ozbrojených silách SR, v Hasičskom zbore SR a v Záchrannom zbore SR bude od 1.3.2021 v prevádzke zberná materská škola a to:

MATERSKÁ ŠKOLA, KALINČIAKOVÁ 1, HLOHOVEC.

Bližšie informácie nájdete na priloženom linku:

   

http://www.msfrastacka.sk/files/other/2020/pokyn_zriadovatela_k_prevadzke_skol_od_22.02.2021_pre_skoly.pdf

http://www.msfrastacka.sk/files/other/2020/pokyn-pre-skoly-zatvorenie-prevadzky-skol-a-skolskych-zariadeni-od-15.02.2021.pdf

http://www.msfrastacka.sk/files/other/2020/rozhodnutie-primatora-otvorenie-skol-kritick--a-infrastruktura-od-10.02.2021.pdf

http://www.msfrastacka.sk/files/images/news/pokyn-zriadovatela-od-08.02.2021_skoly.pdf

Ďalšie otvorenie všetkých predškolských a školských zariadení bude závisieť od vývoja epidemiologickej situácie v okrese Hlohovec ako aj od regionálnych indikátorov. Preto Vás prosíme o sledovanie našej internetovej stránky a triednych messengerových skupín, nakoľko sa situácia môže zmeniť.

                                 

                                    Ďakujeme