Prevádzka MŠ: 

6:00 - 16:00

COVID – 19

ZMENY PLATNÉ

OD 1.10.2020:

 * Do budovy MŠ vstupujú dospelé osoby s rúškom.

 * Po vstupe bude vstupujúcim osobám zmeraná teplota.

 * Pri vstupe do šatne MŠ treba použiť dezinfekciu.

 * V priestoroch šatne môžu byť max. dospelé osoby

* Pobyt osôb privádzajúcich deti do MŠ je potrebné skrátiť na  nevyhnutne potrebný čas.

*PRED VSTUPOM DO TRIEDY, JE PRIVÁDZAJÚCA OSOBA POVINNÁ DOHLIADNUŤ , ABY SI DIEŤA UMYLO RUKY VODOU A MYDLOM !

 * Zákonný zástupca je povinný po každom prerušení     dochádzky dieťaťa predložiť:

-  vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

   (v prípade, že  dieťa chýbalo v MŠ viac ako 3 po sebe nasledujúce dni  vrátane víkendov a sviatkov).

- potvrdenie o chorobe vydané detským lekárom 

(v prípade, že dieťa chýbalo v MŠ viac ako 5 pracovných dní, z dôvodu akéhokoľvek ochorenia).  

krátky popis banneru

Vítame Vás na stránke Materskej školy Nábrežie 23, 

Elokované pracovisko Fraštacká 4, Hlohovec!

  21.OKTÓBER - DEŇ   JABLKA.   

Deň jablka je oslava a zdôrazňovanie bohatstva odrôd tohto ovocia. Podstatná myšlienka Dňa jablka,  spočíva v pripomenutí si, že jablko predstavuje symbol fyzickej, kultúrnej a genetickej pestrosti. Jablko sa na Slovensku stalo symbolom boja proti rakovine a inšpiráciou zdravého životného štýlu.

Aby sa na toto výborné ovocie nezabudlo, pripomenuli sme si ho rôznymi aktivitami aj v našej materskej škole. Veľmi sa tešíme, že sme sa do tejto celosvetovej aktivity zapojili. Naším cieľom bolo nenásilným a  hravým spôsobom namotivovať deti ku  konzumácií tohto skvelého ovocia. Snažili sme sa tým zároveň plniť i niektoré z úloh Národného programu prevencie obezity pre deti. Deti boli jablkovým dňom nadšené, i napriek tomu, že sme si na jabĺčkach nemohli zamaškrtiť, tak ako po minulé roky.