Kontakt:
Materská škola Nábrežie 23, 920 01 Hlohovec - elokované pracovisko Fraštacká 4; Prevádzková doba MŠ: od 6:00 hod. - do 16:00 hod.
  Kontaktná osoba:
 
  zástupkyňa pre elok. pracovisko: PaedDr. Cvechová Dagmara, tel. 033/ 742 17 15, mob. 0911/ 104 472, email: ms.frastacka4@gmail.com
  IČO: 37838661 DIČ: 2021643316
POĎAKOVANIE
rodičom, ktorí poukázali 2% z dane. Darovaná suma 596,19€.


OZNAM!
Prosíme rodičov o POZASTAVENIE PLATIEB z dôvodu zvyšovania školného z 12€  na 17€ a zvýšenia stravnej jednotky z 1,19€ (+0,10€ réžia) na 1,45€ (+0,10€ réžia). Zvýšenie je platné od 1.9.2019. Bližšie informácie u triednych pani učiteliek na začiatku septembra v novom školskom roku 2019/2020. 

 
Ďakujeme!


 
Milí rodičia,
preplatky za stravu za šk. rok 2018/2019 budú vrátené k 31.08.2019

 
Ďakujeme!

 
OZNAM O LETNEJ PREVÁDZKE!
 
Riaditeľstvo Materskej školy Nábrežie 23 - elokované pracovisko Fraštacká 4, informuje zákonných zástupcov detí o prevádzke materských škôl počas letných prázdnin, a to nasledovne:
 
JÚL 2019 - MŠ Hollého 3 a MŠ Nábrežie 23 - elokované pracovisko Fraštacká 4
AUGUST 2019 - MŠ Nábrežie 23 a
MŠ Koperníkova 24