Vítame Vás na stránke Materskej školy Nábrežie 23, Elokované pracovisko Fraštacká 4, Hlohovec! 

ZDRAVÉ ZÚBKY!

Pre deti z tried č. 3 a č. 4 sa v našej MŠ dňa 04.02.2020 o 9:00 hod. uskutoční zaujímavá prednáška s názvom Ako sa správne starať o zúbky. 

KARNEVAL

12.02.2020 

V tento deň bude pre deti pripravený kopec zábavy, zahrajú si rôzne súťaže, zatancujú si a užijú si počas celého dňa množstvo zábavných chvíľ.

Detičky môžu prísť oblečené v maskách od rána.

Podľa VZN mesta Hlohovec č. 252/2019 čl. 6 sa od 01.01.2020 ustanovuje výška príspevku na režijné náklady na 9,00€.

Príspevok zákonného zástupcu na režijné náklady určený podľa tohto článku nariadenia je na každý mesiac určený jednotne bez ohľadu na to, koľko dní v mesiaci sa stravník odstravuje a bez nároku na vrátenie pomernej čiastky réžie.