POĎAKOVANIE

Ďakujeme všetkým, ktorí poukázali 2% dane z príjmov nášmu OZ Fraštáčik. Poukázali ste nám sumu 1074,14€. Srdečne ďakujeme, za vyzbierané peniaze bola zakúpená hojdačka pre deti na školský dvor.

Občianske združenie - FRAŠTÁČIK

Názov: Občianske združenie - FRAŠTÁČIK
Adresa: MŠ, Fraštacká 4, 92001 Hlohovec
IČO: 50418815
Právna forma: Občianske združenie
IBAN číslo účtu: SK3175000000004026013879/kód banky:7500 (Československá obchodná banka, a.s.)

Vážení rodičia,

touto cestou sa Vám aj tento rok prihovárame so žiadosťou o darovanie 2% z Vašich daní za rok 2019. V minulom roku nám bola vďaka Vašej pomoci poukázaná čiastka 1074,14 eur, z čoho sme zakúpili hojdačky na školský dvor v hodnote 739,- eur vrátane montáže, ktorá bude zrealizovaná v jarných mesiacoch. ĎAKUJEME!

Ak sa budete rozhodovať, kam tento rok poviete štátu, aby poslal 2% z Vašich daní, budeme radi, ak podporíte OZ Fraštáčik, ktoré vzniklo pre našu materskú školu. Z vyzbieranej sumy zakúpime záhradný domček na školský dvor.

Ako na to:

Zmena termínu!

Vzhľadom na vzniknutú situáciu je možné poukázať príslušné percentá zo svojej dane nie do 30. apríla, ale do dvoch mesiacov od skončenia pandémie!

Zamestnávateľ je povinný na žiadosť zamestnanca vystaviť potvrdenie o zaplatení dane za rok 2019 na účely § 50 zákona o dani z príjmov najneskôr do 15. 4. 2020. Potvrdenie o zaplatení dane je prílohou Vyhlásenia.

Vyhlásenie o poukázaní zaplatenej dane za rok 2019 je fyzická osoba povinná podať iba na tlačive finančného riaditeľstva (V2Pv18_1). Toto Vyhlásenie treba predložiť správcovi dane do 30. apríla spolu s Potvrdením o zaplatení dane (tlačivo V2Pv18_P).

Stačí priniesť Vyhlásenie a Potvrdenie do materskej školy (vhodiť do schránky pri vchode) a my Vám to odovzdáme na príslušný Daňový úrad.

http://www.msfrastacka.sk/files/other/potvrdenie_2_.pdf

/files/other/vyhlasenie_2_.pdf