Kontakt:
Materská škola Nábrežie 23, 920 01 Hlohovec - elokované pracovisko Fraštacká 4; Prevádzková doba MŠ: od 6:00 hod. - do 16:00 hod.
  Kontaktná osoba:
 
  zástupkyňa pre elok. pracovisko: PaedDr. Cvechová Dagmara, tel. 033/ 742 17 15, mob. 0911/ 104 472, email: ms.frastacka4@gmail.com
  IČO: 37838661 DIČ: 2021643316

Občianske združenie - FRAŠTÁČIK

Názov: Občianske združenie - FRAŠTÁČIK
Adresa: MŠ, Fraštacká 4, 92001 Hlohovec
IČO: 50418815
Právna forma: Občianske združenie
IBAN číslo účtu: SK3175000000004026013879/kód banky:7500 (Československá obchodná banka, a.s.)