Kontakt:
Materská škola Nábrežie 23, 920 01 Hlohovec - elokované pracovisko Fraštacká 4; Prevádzková doba MŠ: od 6:00 hod. - do 16:00 hod.
  Kontaktná osoba:
 
  zástupkyňa pre elok. pracovisko: PaedDr. Cvechová Dagmara, tel. 033/ 742 17 15, mob. 0911/ 104 472, email: ms.frastacka4@gmail.com
  IČO: 37838661 DIČ: 2021643316

TESCO PN

TESCO PIEŠŤANY

Deti z triedy č. 4 absolvovali exkurziu do Tesca v Piešťanoch, kde si za doprovodu pána riaditeľa Štefana Flóreka a personálu zážitkovým učením vyskúšali prípravu pečiva, obsluhu zákazníkov za pokladňou, hlásenia v rozhlase a oboznámili sa s priestormi. Deti dostali k ochutnávke rôzne druhy ovocia a každé dieťa si odnieslo tašku s potravinami. Ďakujeme za možnosť získať nové skúsenosti a taktiež aj za darčeky pre našu materskú školu.