Kontakt:
Materská škola Nábrežie 23, 920 01 Hlohovec - elokované pracovisko Fraštacká 4; Prevádzková doba MŠ: od 6:00 hod. - do 16:00 hod.
  Kontaktná osoba:
 
  zástupkyňa pre elok. pracovisko: PaedDr. Cvechová Dagmara, tel. 033/ 742 17 15, mob. 0911/ 104 472, email: ms.frastacka4@gmail.com
  IČO: 37838661 DIČ: 2021643316

KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ 2018/2019

PONDELOK 13:30 - 14:00 - Anglický Jazyk (pre deti 5-6 ročné) 
lektorka: Zuzana Kamenčíková
cena:15€/polrok
  
    
Zoznamovanie so základmi anglického jazyka hravou formou s využívaním metodiky odporúčanej MŠ SR.

PONDELOK 14:30 - 15:00 - Detská jóga (pre deti 4-6 ročné)
lektorka: Zuzana Kamenčíková
cena: 2€/lekcia


UTOROK (každý nepárny týždeň) 15:00 - 15:30 - Tanečný krúžok (pre deti 4-6 ročné) 
pani učiteľky: Bc. Nikoleta Števíková
                     
Okrem toho, že tanec vyvoláva radosť z pohybu, má na deti viaceré pozitívne účinky. V prvom rade tanec  zlepšuje koordináciu pohybov, správne držanie tela a jeho posilnenie. Deti sa naučia nové základné kroky na rôzne tanečné štýly. Každé dieťa je jedinečné a tanec u neho rozvíja nielen pohybové zručnosti, ale aj jeho osobnosť.
     
STREDA (každý párny týždeň) 15:00 - 15:30 - Prírodovedný krúžok (pre deti 4-6 ročné) 
pani učiteľka: Bc. Lucia Šimegová

ŠTVRTOK: 14.45 - 15:30 - Krúžok AIKIDO (pre deti 4-6 ročné)   
pán tréner: Tomáš Vallo (2. Dan)
cena: 40€/1.polrok
          50€/2.polrok


Aikido patrí do skupiny najmladších bojových systémov. Je zložené z veľmi starých bojových umení a tradícií. Aikido je o striedaní jemnosti, pružnosti a tvrdosti s pevnosťou.