KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ 2019/2020

PONDELOK I. skupina 14:30 - 15:00, II. skupina 15:00 - 15:30 - Anglický Jazyk (pre deti najstaršej vekovej kategórie) 
lektorka: Barbora Kollárová
cena: I. polrok 16€ + 4€ pracovný list
          II. polrok 20€


Zoznamovanie so základmi anglického jazyka hravou formou s využívaním metodiky odporúčanej MŠ SR.

UTOROK (každý nepárny týždeň) 15:00 - 15:30 - Tanečný krúžok (pre deti strednej a najstaršej vekovej kategórie) 
pani učiteľky: Vladimíra Cepková, Klaudia Skripčáková
                     

Okrem toho, že tanec vyvoláva radosť z pohybu, má na deti viaceré pozitívne účinky. V prvom rade tanec zlepšuje koordináciu pohybov, správne držanie tela a jeho posilnenie. Deti sa naučia nové základné kroky na rôzne tanečné štýly. Každé dieťa je jedinečné a tanec u neho rozvíja nielen pohybové zručnosti, ale aj jeho osobnosť.

UTOROK (každý párny týždeň) 15:00 - 15:30 - Športový krúžok (pre deti strednej a najstaršej vekovej kategórie) 
pani učiteľky: Nikoleta Števíková, Janka Kabátová
                     

STREDA (každý párny týždeň) 15:00 - 15:30 - Prírodovedný krúžok (pre deti strednej a najstaršej vekovej kategórie) 
pani učiteľka: Lucia Šimegová

ŠTVRTOK: 14:45 - 15:30 - Krúžok AIKIDO (pre deti strednej a najstaršej vekovej kategórie)   
pán tréner: Tomáš Vallo (2. Dan)
cena: 40€/1.polrok
          50€/2.polrok


Aikido patrí do skupiny najmladších bojových systémov. Je zložené z veľmi starých bojových umení a tradícií. Aikido je o striedaní jemnosti, pružnosti a tvrdosti s pevnosťou.