Prevádzka MŠ: 

6:00 - 16:00

Vítame Vás na stránke Materskej školy  Nábrežie 23,

Elokované pracovisko Fraštacká 4, Hlohovec!

KONTAKTNÁ ADRESA: Materská škola Nábrežie 23

                                         elokované pracovisko Fraštacká 4

                                         920 01 Hlohovec 

                                         IČO: 37838661 DIČ: 2021643316

KONTAKTNÉ OSOBY: riaditeľka: PaedDr. Vaverková Miroslava,

                                                       tel. 033/742 40 38,

                                                       email: msnabrezie23@gmail.com

 zástupkyňa pre elok. pracovisko: PaedDr. Cvechová Dagmara,

                                                      tel. 033/ 742 17 15; 0911/ 104 472

                                                      email: ms.frastacka4@gmail.com
 

COVID – 19

* DO BUDOVY MŠ VSTUPUJÚ DOSPELÉ OSOBY S RÚŠKOM NA TVÁRI. 

  * Po vstupe bude vstupujúcim osobám zmeraná teplota.

 * Pri vstupe do šatne MŠ treba použiť dezinfekciu.

 * V priestoroch šatne môžu byť max. dospelé osoby

* Pobyt osôb privádzajúcich deti do MŠ je potrebné skrátiť na  nevyhnutne potrebný čas.

*Pred vstupom do triedy, je privádzajúca osoba povinná dohliadnuť, aby si dieťa umylo ruky vodou a mydlom.

 * Zákonný zástupca je povinný po každom prerušení     dochádzky dieťaťa predložiť:

-  vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

   (v prípade, že  dieťa chýbalo v MŠ viac ako 3 po sebe nasledujúce dni  vrátane víkendov a sviatkov).

- potvrdenie o chorobe vydané detským lekárom 

(v prípade, že dieťa chýbalo v MŠ viac ako 5 pracovných dní, z dôvodu akéhokoľvek ochorenia).  

krátky popis banneru