Materská škola Nábrežie 23, 920 01 Hlohovec - elokované pracovisko Fraštacká 4; Prevádzková doba MŠ: od 6:00 hod. - do 16:00 hod.

Kontaktná osoba:
riaditeľka: PaedDr. Vaverková Miroslava, tel. 033/742 40 38, email: msnabrezie23@gmail.com
zástupkyňa pre elok. pracovisko: PaedDr. Cvechová Dagmara, tel. 033/ 742 17 15, mob. 0911/ 104 472, email: ms.frastacka4@gmail.com
IČO: 37838661 DIČ: 2021643316