Kontakt:
Materská škola Nábrežie 23, 920 01 Hlohovec - elokované pracovisko Fraštacká 4; Prevádzková doba MŠ: od 6:00 hod. - do 16:00 hod.
  Kontaktná osoba:
 
  zástupkyňa pre elok. pracovisko: PaedDr. Cvechová Dagmara, tel. 033/ 742 17 15, mob. 0911/ 104 472, email: ms.frastacka4@gmail.com
  IČO: 37838661 DIČ: 2021643316
Trieda č. 1: 2-3 ročné deti (počet detí 12)
triedne učiteľky:  Mgr. Jana Bartovičová
                           Bc. Alexandra Pastieriková

Trieda č. 2: 3-4 ročné deti (počet detí 21)
triedne učiteľky: Bc. Lucia Šimegová
                          Bc. Vladimíra Cepková

Trieda č. 3: 4-6 ročné deti (počet detí 21)
triedne učiteľky: PaedDr. Dagmara Cvechová
                          Bc. Nikoleta Števíková

Trieda č. 4: 5-6 ročné deti (počet detí 25)
triedne učiteľky: Mgr. Jana Močková
                          Elena Marcinková