Trieda č. 1: 2-3 ročné deti 
triedne učiteľky:  Bc. Klaudia Skripčáková
                           Ing. Jana Kabátová

Trieda č. 2: 2-4 ročné deti 
triedne učiteľky: Mgr. Jana Močková
                          Elena Marcinková

Trieda č. 3: 4-5 ročné deti 
triedne učiteľky: Bc. Vladimíra Cepková
                          Bc. Lucia Šimegová

Trieda č. 4: 5-6 ročné deti 
triedne učiteľky: PaedDr. Dagmara Cvechová
                          Bc. Nikoleta Števíková