Kontakt:
Materská škola Nábrežie 23, 920 01 Hlohovec - elokované pracovisko Fraštacká 4; Prevádzková doba MŠ: od 6:00 hod. - do 16:00 hod.
  Kontaktná osoba:
 
  zástupkyňa pre elok. pracovisko: PaedDr. Cvechová Dagmara, tel. 033/ 742 17 15, mob. 0911/ 104 472, email: ms.frastacka4@gmail.com
  IČO: 37838661 DIČ: 2021643316

Pedagogickí zamestnanci:


PaedDr. Dagmara Cvechová: 
zástupkyňa MŠ pre elokované pracovisko, samostatný pedagogický zamestnanec s II. atestáciou

Bc. Nikoleta Števíková - samostatný pedagogický zamestnanec
Mgr. Jana Močková - samostatný pedagogický zamestnanec
Bc. Šimegová Lucia - samostatný pedagogogický zamestnanec
Marcinková Elena - samostatný pedagogický zamestnanec
Bc. Vladimíra Cepková - samostatný pedagogický zamestnanec 
Bc. Alexandra Pastieriková - samostatný pedagogický zamestnanec 
Mgr. Jana Bartovičová - samostatný pedagogický zamestnanec


Ing. Kabátová Jana - samostatný pedagogický zamestnanec - MD
Bc. Klaudia Skripčáková - samostatný pedagogický zamestnanec - MD

                                                                        

Prevádzkoví zamestnanci:


Vallová Zita - ekonómka
Kajzerová Romana - vedúca ŠJ
Miklovičová Monika - kuchárka
Latáková Anna - pomocná kuchárka
Zelenayová Jana - pomocná kuchárka
Ráciková Simona - upratovačka 
Patayová Jana - upratovačka