Kontakt:
Materská škola Nábrežie 23, 920 01 Hlohovec - elokované pracovisko Fraštacká 4; Prevádzková doba MŠ: od 6:00 hod. - do 16:00 hod.
  Kontaktná osoba:
 
  zástupkyňa pre elok. pracovisko: PaedDr. Cvechová Dagmara, tel. 033/ 742 17 15, mob. 0911/ 104 472, email: ms.frastacka4@gmail.com
  IČO: 37838661 DIČ: 2021643316

Bc. Alexandra Pastieriková

V našej materskej škole pracuje ako samostatná učiteľka o 1.4.2019 v triede č.1. Má ukončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa na Pedagogickej fakulte v Trnave, odbor predškolská a elementárna pedagogika, externe študuje na tejto fakulte magisterské štúdium odbor učiteľstvo pre primárne vzdelávanie. Je trénerkou atletiky I. kvalifikačného stupňa.