Kontakt:
Materská škola Nábrežie 23, 920 01 Hlohovec - elokované pracovisko Fraštacká 4; Prevádzková doba MŠ: od 6:00 hod. - do 16:00 hod.
  Kontaktná osoba:
 
  zástupkyňa pre elok. pracovisko: PaedDr. Cvechová Dagmara, tel. 033/ 742 17 15, mob. 0911/ 104 472, email: ms.frastacka4@gmail.com
  IČO: 37838661 DIČ: 2021643316

Bc. Klaudia Skripčáková

V MŠ pracuje ako samostatná učiteľka od roku 2006. Má ukončéné vysokoškolské štúdium I. stupňa na Trnavskej univerzite v Trnave. Stredoškolské vzdelanie ukončila na Pedagogickéj a kultúrnej akadémii v Modre. V súčasnosti je na rodičovskej dovolenke.

Absolvovala vzdelávania:
- Interaktívne technológie vo vyučovacom procese