Kontakt:
Materská škola Nábrežie 23, 920 01 Hlohovec - elokované pracovisko Fraštacká 4; Prevádzková doba MŠ: od 6:00 hod. - do 16:00 hod.
  Kontaktná osoba:
 
  zástupkyňa pre elok. pracovisko: PaedDr. Cvechová Dagmara, tel. 033/ 742 17 15, mob. 0911/ 104 472, email: ms.frastacka4@gmail.com
  IČO: 37838661 DIČ: 2021643316

Bc. Lucia Šimegová

V našej MŠ pracuje ako samostatná učiteľka od roku 2005. Má ukončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa. Ovláda anglický jazyk, hru na flaute a digitálne technológie. Špecializuje sa na výtvarné činnosti a tvorivú dramatiku. V rokoch 2007 - 2011 študovala na Trnavskej univerzite odbor Preddškolská a elementárna pedagogika. V rokoch 1996 - 2000 študovala na Pedagogickej a kultúrnej akadémií v Modre.

Absolvovala inovačné a aktualizačné vzdelávanie:
- Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní
- Práca v digitálnom svete
- Integrácia digitálnych technológií do predškolského kukikula
- Rozvoj predčitateľskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní ako aj príprava na rozvoj čitateľských zručností žiakov