Kontakt:
Materská škola Nábrežie 23, 920 01 Hlohovec - elokované pracovisko Fraštacká 4; Prevádzková doba MŠ: od 6:00 hod. - do 16:00 hod.
  Kontaktná osoba:
 
  zástupkyňa pre elok. pracovisko: PaedDr. Cvechová Dagmara, tel. 033/ 742 17 15, mob. 0911/ 104 472, email: ms.frastacka4@gmail.com
  IČO: 37838661 DIČ: 2021643316

Elena Marcinková

Svoju pedagogickú činnosť vykonáva od roku 1980. V našej materskej škole pracuje 20 rokov ako samostatná učiteľka. Má ukončené stredoškolské vzdelanie na SPaŠ v Modre.

Absolvovala tieto vzdelávania:
- Interaktívne technológie vo vyučovacom procese
- Digitálne technológie v MŠ
- Rozvíjanie grafomotorických zručností detí ako príprava na písanie v ZŠ
- Integrácia digitálnych technológií do predškolského kukikula