Kontakt:
Materská škola Nábrežie 23, 920 01 Hlohovec - elokované pracovisko Fraštacká 4; Prevádzková doba MŠ: od 6:00 hod. - do 16:00 hod.
  Kontaktná osoba:
 
  zástupkyňa pre elok. pracovisko: PaedDr. Cvechová Dagmara, tel. 033/ 742 17 15, mob. 0911/ 104 472, email: ms.frastacka4@gmail.com
  IČO: 37838661 DIČ: 2021643316
Do našej MŠ nastúpila v septembri 2018, v apríli 2019 úspešne ukončila adaptačné vzdelávanie a pracuje ako samostatný pedagogický zamestnanec. Má ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa na VŠ sv. Alžbety. V roku 2018 ukončila pomaturitné štúdium v obore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. V Austrálskom Sydney v rokoch 2004-2008 dosiahla stupeň úrovne anglického jazyka - intermediate. Popri pedagogickému vzdelaniu tam 3 roky pracovala ako asistent učiteľa, získala certifikát predškolskej pedagogiky. Pedagogickú prax má 9 rokov, na ZŠ na Slovensku pracovala ako učiteľ anglického jazyka.