Zriaďovateľ:

  https://www.hlohovec.sk/

Prevádzka MŠ: 

6:00 - 16:00

.

COVID – 19

* Do budovy MŠ majú povolený vstup iba sprevádzajúce, dospelé osoby s rúškom na tvári

* Po vstupe bude vstupujúcim osobám zmeraná teplota.

* Pri vstupe do šatne MŠ treba použiť dezinfekciu.

* V priestoroch šatne môžu byť max. 4 dospelé osoby

* Pobyt osôb privádzajúcich deti do MŠ je potrebné skrátiť na  nevyhnutne potrebný čas.

*Pred vstupom do triedy, je privádzajúca osoba povinná dohliadnuť, aby si dieťa umylo ruky vodou a mydlom.

* Zákonný zástupca je povinný po každom prerušení     dochádzky dieťaťa predložiť:

-  vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

(v prípade, že  dieťa chýbalo v MŠ viac ako 3 po sebe nasledujúce dni  vrátane víkendov a sviatkov).

- potvrdenie o chorobe vydané detským lekárom

(v prípade, že dieťa chýbalo v MŠ viac ako 5 pracovných dní, z dôvodu akéhokoľvek ochorenia).

krátky popis banneru

Vítame Vás na stránke Materskej školy  Nábrežie 23,

Elokované pracovisko Fraštacká 4, Hlohovec!

     VÁŽENÍ RODIČIA,

touto cestou sa Vám aj tento rok prihovárame so žiadosťou o darovanie 2% z vašich daní za rok 2020. Ak sa budete rozhodovať, kam svoje 2% tento rok pošlete, budeme radi, ak podporíte OZ FRAŠTÁČIK, ktoré vzniklo pre našu materskú školu. 

ÚDAJE OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA:

Názov:                            Občianske združenie-FRAŠTÁČIK

So sídlom:                     Fraštacká 4, 920 01 Hlohovec

IČO:                                50418815

Zastúpená (štatutár):    PaedDr. Dagmara Cvechová

Právna forma:                Občianske združenie

Vďaka Vašej pomoci je práve na účte OZ FRAŠTÁČIK čiastka 797,85 EUR, z čoho plánujeme zakúpiť záhradný domček a vybudovať vyvýšené záhony na  školskom dvore.             

                                                                                                     ĎAKUJEME

AKO NA TO?:

1. POŽIADAJTE ZAMESTNÁVATEĽA O VYSTAVENIE 

POTVRDENIA O ZAPLATENÍ DANE ZA ROK 2020.

Zamestnávateľ je povinný na žiadosť zamestnanca vystaviť potvrdenie o zaplatení dane za rok 2020 na účely § 50 zákona o dani z príjmov najneskôr do 15. Apríla  2021. Potvrdenie o zaplatení dane je prílohou Vyhlásenia.

2. VYPLŇTE VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ ZAPLATENEJ DANE ZA ROK 2020.

Fyzická osoba je povinná podať ho iba na tlačive finančného  riaditeľstva (V2Pv18_1), na stiahnutie tu:  http://www.msfrastacka.sk/files/other/vyhlasenie- --2020.pdf

3. NAJNESKÔR  DO  28. apríla 2021 PRINESTE DO MŠ (stačí vhodiť do schránky  pri vchode) VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ ZAPLATENEJ DANE ZA ROK 2020 SPOLU S POTVRDENÍM O ZAPLATENÍ DANE (tlačivo  V2Pv18P), na stiahnutie tu: http://www.msfrastacka.sk/files/other/potvrdenie-o-zaplateni-dane.pdf

 A MY OBE TLAČIVÁ ODOVZDÁME  DO 30. Apríla 2021 NA PRÍSLUŠNÝ DAŇOVÝ ÚRAD.

Ď A K U J E M E !