Bc. Alexandra Pastieriková

V našej materskej škole pracuje ako samostatná učiteľka o 1.4.2019 v triede č.1. Má ukončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa na Pedagogickej fakulte v Trnave, odbor predškolská a elementárna pedagogika, externe študuje na tejto fakulte magisterské štúdium odbor učiteľstvo pre primárne vzdelávanie. Je trénerkou atletiky I. kvalifikačného stupňa a v našej materskej škole vedie športový krúžok.

Absolvované vzdelávania:
- Rozvíjanie bazálnej jazykovej a literárnej gramotnosti detí predškolského a mladšieho školského veku
​- Rozvíjanie matematických predstáv u detí predškolského veku