Bc. Klaudia Skripčáková

V našej materskej škole pracuje ako samostatná učiteľka od roku 2006. Študovala na Pedagogickej a kultúrnej akadémii v Modre a má ukončené vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa na Trnavskej univerzite v odbore predškolská a elementárna pedagogika. Špecializuje sa na výtvarnú činnosť a športové aktivity. Spolu s kolegyňou Bc. Vladimírou Cepkovou vedie v našej MŠ tanečný krúžok.

Absolvovala vzdelávania:
- Interaktívne technológie vo vyučovacom procese