Bc. Lucia Šimegová

V našej MŠ pracuje ako samostatná učiteľka od roku 2005. Má ukončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa. Ovláda anglický jazyk, hru na flaute a digitálne technológie. Špecializuje sa na výtvarné činnosti a tvorivú dramatiku. V rokoch 2007 - 2011 študovala na Trnavskej univerzite odbor Preddškolská a elementárna pedagogika. V rokoch 1996 - 2000 študovala na Pedagogickej a kultúrnej akadémií v Modre. V januári 2020 úspešne absolvovala a získala Osvedčenie o vykonaní prvej atestácie.

Absolvovala inovačné a aktualizačné vzdelávanie:
- Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní
- Práca v digitálnom svete
- Integrácia digitálnych technológií do predškolského kukikula
- Rozvoj predčitateľskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní ako aj príprava na rozvoj čitateľských zručností žiakov
- Rozvíjanie bazálnej jazykovej a literárnej gramotnosti detí predškolského a mladšieho školského veku
​- Rozvíjanie matematických predstáv u detí predškolského veku