Elena Marcinková

Svoju pedagogickú činnosť vykonáva od roku 1980. V našej materskej škole pracuje 20 rokov ako samostatná učiteľka. Má ukončené stredoškolské vzdelanie na SPaŠ v Modre.

Absolvovala tieto vzdelávania:
- Interaktívne technológie vo vyučovacom procese
- Digitálne technológie v MŠ
- Rozvíjanie grafomotorických zručností detí ako príprava na písanie v ZŠ
- Integrácia digitálnych technológií do predškolského kukikula