Ing. Jana Kabátová

V MŠ pracuje ako samostatná učiteľka od roku 2012. Má ukončéné vysokoškolské štúdium II. stupňa.  Doplnkové pedagogické štúdium ukončila na SPU v Nitre. V súčastnosti je na rodičovskej dovolenke.