Mgr. Jana Močková

V našej MŠ pracuje ako samostatná učiteľka od roku 2005. Má ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa na UKF v Nitre. V roku 2017 ukončila pomaturitné štúdium v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. V novembri 2019 získala Osvedčenie o vykonaní prvej atestácie.

Absolvovala inovačné a aktualizačné vzdelávanie:
- Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní
- Práca v digitálnom svete
- Integrácia digitálnych technológií do predškolského kukikula
- Rozvoj predčitateľskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní ako aj príprava na rozvoj čitateľských zručností žiakov na ZŠ
- Rozvíjanie bazálnej jazykovej a literárnej gramotnosti detí predškolského a mladšieho školského veku
​- Rozvíjanie matematických predstáv u detí predškolského veku