Zriaďovateľ:

  https://www.hlohovec.sk/

Prevádzka MŠ: 

6:00 - 16:00

.

COVID – 19

* Do budovy MŠ majú povolený vstup iba sprevádzajúce, dospelé osoby s rúškom na tvári

* Po vstupe bude vstupujúcim osobám zmeraná teplota.

* Pri vstupe do šatne MŠ treba použiť dezinfekciu.

* V priestoroch šatne môžu byť max. 4 dospelé osoby

* Pobyt osôb privádzajúcich deti do MŠ je potrebné skrátiť na  nevyhnutne potrebný čas.

*Pred vstupom do triedy, je privádzajúca osoba povinná dohliadnuť, aby si dieťa umylo ruky vodou a mydlom.

* Zákonný zástupca je povinný po každom prerušení     dochádzky dieťaťa predložiť:

-  vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

(v prípade, že  dieťa chýbalo v MŠ viac ako 3 po sebe nasledujúce dni  vrátane víkendov a sviatkov).

- potvrdenie o chorobe vydané detským lekárom

(v prípade, že dieťa chýbalo v MŠ viac ako 5 pracovných dní, z dôvodu akéhokoľvek ochorenia).

krátky popis banneru

Vítame Vás na stránke Materskej školy  Nábrežie 23,

Elokované pracovisko Fraštacká 4, Hlohovec!

DENTAL ALARM

V školskom roku 2016/2017 sa deti z jednotlivých tried zapojili do osvetového program Dental Alarm v spolupráci s Andel Elite Dental Center. Naše deti sa prostredníctvom neho naučili správne si čistiť zúbky. Pretože správna prevencia zaistí dieťaťu zdravé zúbky po celý život.

Deti sa zúčastnili 4 školení s praktickou inštruktážou. Školenia sa venovali 4 kľúčovým oblastiam:

  • dentálna hygiena - správna technika čistenia zubov
  • anatómia - stavba zubov a všetko o nich
  • výživa - ako sa správne stravovať, aby zuby netrpeli
  • patogenita - o chorobách zubov a ako im predchádzať