Prevádzka MŠ: 

6:00 - 16:00

Vítame Vás na stránke Materskej školy  Nábrežie 23,

Elokované pracovisko Fraštacká 4, Hlohovec!

DETI, POĎME VON!

V školskom roku 2017/2018 sme sa zapojili do grantového programu „Vy rozhodujete, my pomáhame“ v spolupráci s TESCO a Nadáciou Pontis. Náš projekt vyhral 1. miesto v hlasovaní zákazníkov v regióne a získal podporu 1300 eur!

Cieľom projektu bolo: Vybudovať na školskom dvore športovú časť, vďaka ktorej sa náš dvor stane bezpečnejším, rozprávkovo farebným a príjemným prostredím pre pohybové a športové aktivity detí, ale hlavne pre ich oddych a hry.

Za získané peniaze sme zakúpili šplhaciu zostavu na školský dvor.

COVID – 19

* DO BUDOVY MŠ VSTUPUJÚ DOSPELÉ OSOBY S RÚŠKOM NA TVÁRI. 

  * Po vstupe bude vstupujúcim osobám zmeraná teplota.

 * Pri vstupe do šatne MŠ treba použiť dezinfekciu.

 * V priestoroch šatne môžu byť max. dospelé osoby

* Pobyt osôb privádzajúcich deti do MŠ je potrebné skrátiť na  nevyhnutne potrebný čas.

*Pred vstupom do triedy, je privádzajúca osoba povinná dohliadnuť, aby si dieťa umylo ruky vodou a mydlom.

 * Zákonný zástupca je povinný po každom prerušení     dochádzky dieťaťa predložiť:

-  vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

   (v prípade, že  dieťa chýbalo v MŠ viac ako 3 po sebe nasledujúce dni  vrátane víkendov a sviatkov).

- potvrdenie o chorobe vydané detským lekárom 

(v prípade, že dieťa chýbalo v MŠ viac ako 5 pracovných dní, z dôvodu akéhokoľvek ochorenia).  

krátky popis banneru