Kontakt:
Materská škola Nábrežie 23, 920 01 Hlohovec - elokované pracovisko Fraštacká 4; Prevádzková doba MŠ: od 6:00 hod. - do 16:00 hod.
  Kontaktná osoba:
 
  zástupkyňa pre elok. pracovisko: PaedDr. Cvechová Dagmara, tel. 033/ 742 17 15, mob. 0911/ 104 472, email: ms.frastacka4@gmail.com
  IČO: 37838661 DIČ: 2021643316

Konzultačné hodiny:

                                                                                 
Pondelok: 8:00 - 14:30 hod.
Utorok:     8:00 - 14:30 hod.  
Streda:     8:00 - 14:30 hod.
Štvrtok:    8:00 - 14:30 hod. 
Piatok:     8:00 - 14:30 hod.

Vedúca školskej jedálne:
Romana Kajzerová