Konzultačné hodiny:

                                                                                 
Pondelok: 8:00 - 14:30 hod.
Utorok:     8:00 - 14:30 hod.  
Streda:     8:00 - 14:30 hod.
Štvrtok:    8:00 - 14:30 hod. 
Piatok:     8:00 - 14:30 hod.

Vedúca školskej jedálne:
Romana Kajzerová