OCHRANÁRIK

Blahoželáme Miuške Feldsamovej za 1. miesto v okresnom kole súťaže "Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany" v kategórii materské školy.