ZÁZRAČNÝ ATELIÉR

S deťmi z našej materskej školy sme sa zapojili do výtvarnej prezentácie detí materských škôl - Zázračný ateliér.