Kontakt
Materská škola
  Fraštacká 4
  920 01   Hlohovec
  033 / 74 217 15
  0911 104 472
 
 Anketa
Ako sa Vám páčilo púšťanie šarkanov na Šianci?

Nepáčilo sa mi
17%

Bolo perfektné
83%
 Udalosti

Aktuality:

        D Ň A  2.  D E C E M B R A  2 0 1 5
              K    N Á M    Z A V Í T A
                  
                           M I K U L Á Š