Kontakt
Materská škola
  Fraštacká 4
  920 01   Hlohovec
  033 / 74 217 15
  0911 104 472
 
 Anketa
Ako sa Vám páčil "DEŇ ŠPORTU S RODIČMI" ?

Nepáčil sa mi
0%

Bol perfektný
100%
 Udalosti

Aktuality:

ŠKOLNÉ ZA MESIAC OKTÓBER,

V SUME 12,-- EUR, VYBERÁME

13.10.2015 t. j. V UTOROK.


ŠKOLNÉ SA VYBERÁ IBA V TENTO DEŇ, JE POTREBNÉ HO UHRADIŤ,  
AJ V PRÍPADE NEPRÍTOMNOSTI DIEŤAŤA V MŠ.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


PRI PRÍLEŽITOSTI MESIACA ÚCTY K STARŠÍM

VÁS SRDEČNE POZÝVAME 

NA TRIEDNE VYSTÚPENIA DETÍ,

KTORÉ SA USKUTOČNIA V DŇOCH:12. OKTÓBRA 2015 t.j. v PONDELOK
II.TRIEDA, III. TRIEDA a IV. TRIEDA

13. OKTÓBRA 2015 t.j. v UTOROK
I.TRIEDA, V. TRIEDA a VI. TRIEDA