Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Materská škola , Fraštacká 4 Hlohovec

S kým spolupracujeme

  Spolupráca materskej školy a rodiny                  

Cieľ: Intenzívnou spoluprácou s rodinou priblížiť výchovu a vzdelávanie detí v MŠ rodičom, zviditeľniť výsledky práce s deťmi v oblasti edukácie, účasťou rodičov na aktivitách a ústretovým prístupom zamestnancov k rodičom vytvárať pozitívne vzťahy medzi MŠ a rodinou v záujme zosúladenia výchovného pôsobenia na dieťa a umocnenie citového prežívania detí prítomnosťou blízkej osoby.

Spolupráca s Mestským úradom v Hlohovci     

Cieľ: Utvárať u detí elementárne poznatky o histórii a súčasnosti svojho mesta.  Účasťou na poriadaných akciách zvýšiť informovanosť zástupcov mesta Hlohovec o našej materskej škole.

 

Spolupráca s II. Základnou školou na koperníkovej ulici v Hlohovci    

Cieľ: Všestranný rozvoj detí v súlade s ich vekovými a individuálnymi osobitosťami a možnosťami tak, aby v 6. roku svojho života boli schopné úspešne sa začleniť do vzdelávacieho procesu v ZŠ.

            

Spolupráca s centrom pedagogického a psychologického poradenstva a prevencie  

Cieľ: Z dôvodu včasnej prevencie deficitov vo výchove a vzdelávaní detí využívať poradenstvo a intervencie pracovníkov Centra v Hlohovci.     

                                                                                       

 Spolupráca s centrom pedagogického a špeciálneho poradenstva

Cieľ: Z dôvodu včasnej prevencie v oblasti špeciálnej pedagogickej diagnostiky detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou a detí so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami využívať odborné poradenské služby Centra.

logopéd: Mgr.Dagmar Verešová 0904 928 667

špeciálny predškolský pedagóg: PaedDr. Emília Takáčová  0915 116 697

 

                 Spolupráca s miestnou knižnicou v Hlohovci

Cieľ: Prostredníctvom literatúry /slovenských autorov/ posilňovať kultivovaný spisovný jazyk dieťaťa pred vstupom do ZŠ, rozvíjať predčitateľskú gramotnosť detí MŠ.

        

                                 Spolupráca s inými  inštitúciami            

 

  • Centrum voľného času -účasť detí MŠ na zábavných a športových podujatiach
  • Záchranný zbor SR a Slovenský Červený kríž  /predvádzanie záchranných akcií deťom v MŠ/
  • Planetárium - návštevy spojené s besedou
  • Mestské kultúrne centrum v Hlohovci
  • Časopis Život v Hlohovci a mestská HTV
  • Trnavské oblastné športové združenie - okresné a oblastné kolá v olympiáde viacboja všestrannosti detí MŠ
  • Mestská polícia v Hlohovci a Policajný zbor SR - projekt Dopraváčik

 

                                

 


 

webygroup

dnes je: 21.9.2014

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

282394

Úvodná stránka