Kontakt:
Materská škola Fraštacká 4, 920 01 Hlohovec; Prevádzková doba:6:00 hod. - 16:00 hod.
  Kontaktná osoba: PaedDr. Cvechová Dagmara, Telefón: 033/74 217 15 ; 0911 104 472; Email: ms.frastacka4@gmail.com
 NOVINKY
ŠKOLNÉ ZA MÁJ VYBERÁME 11.5.2016 - Školné sa vyberá iba v tento deň, treba ho uhradiť aj v prípade neprítomnosti dieťaťa v MŠ !