Kontakt:
Materská škola Fraštacká 4, 920 01 Hlohovec; Prevádzková doba:6:00 hod. - 16:00 hod.
  Kontaktná osoba: PaedDr. Cvechová Dagmara, Telefón: 033/74 217 15 ; 0911 104 472; Email: ms.frastacka4@gmail.com
 PODROBNOSTI VÝLETU:
CENA VÝLETU: 5 EUR - DETI TREBA PRIVIESŤ DO MŠ DO 7:30 hod !

                 DŇA 1. júna 2016, 
pri príležitosti MDD,
                          sa naša škôlka zúčastní
  
             V Ý L E T U   N A   F A R M U
 E T E L K A  -  P R A Š N Í K
                    Na deti sa teší 
"Farmár MARTIN"